Kompetencat

frame1 - Rexhi

Inxhinieri dhe zhvillim​

Përveç infrastrukturës moderne dhe prodhimit me cilësi të lartë, ne ju ofrojmë edhe shërbimet përkatëse.

Ne i shoqërojmë klientët tanë nga zhvillimi i produktit tek prodhimi, nga koncepti dhe përzgjedhja e procesit deri te optimizimi i proceseve të prodhimit.

Teknologjitë e Plastikave të përforcuara me fibra​

Plastikat e përforcuara me fibra ofrojnë një shumëllojshmëri të kombinimeve të materialeve që mund të optimizohen për pothuajse çdo aplikim.

Këto veti në kombinim me përvojën tonë shumëvjeçare dhe teknologjinë efikase të prodhimit mundësojnë produktin më të mirë të mundshëm për nevojat tuaja.​

frame2 1 - Rexhi
frame3 - Rexhi

Përpunimi me CNC​

Rexhi Sh.p.k është krenar që ka një Makinë moderne CNC që na mundëson të prodhojmë produkte me cilësi të lartë me saktësinë dhe efikasitetin maksimal.​

Makina jonë CNC na lejon t’u ofrojmë klientëve tanë cilësi të qëndrueshme dhe një gamë më të gjerë dizajnesh dhe konfigurimesh si dhe kohë të shkurta të prodhimit.​

Përpunimi i Komponenteve ​

Me sistemin tonë të avancuar CNC, ne mund të përpunojmë komponentët tuaj me saktësi të lartë dhe të realizojmë gjeometrinë e saktë për kërkesat tuaja specifike.

Modele dhe Kallapë​

Ne kemi mundësinë të prodhojme modele me Makine CNC për të prodhuar pastaj Forma për të siguruar prodhim të shpejtë dhe efika te Plastikave të përforcuara me fibra.

Redaktimi dhe Mbështetja​

Si një ofrues gjithëpërfshirës i zgjidhjeve të plota për Plastikave të përforcuara me fibra, Rexhi Sh.p.k ofron të gjitha shërbimet e nevojshme për një proces të plotë prodhimi.​

Kjo përfshin përpunimin profesional në kabinën tonë moderne të ngjyrës zbatimin e punimeve të montimit dhe riparimeve, si dhe me një zgjidhje të përshtatshme logjistike.

frame4 - Rexhi

FAQs

Plastika karakterizohet nga një shumëllojshmëri e tipareve sic janë fleksibilieti, forca, transparenca,insulimi, qëndrueshmëria dhe pesha e lehtë. Plastika gjithashtu mund të jetë kundër ujit dhe të shfaqë rezistencë të lartë ndaj kemikaleve. 

Plastika është polimer sintetik me tipare të ndryshme, të cilat mund të perdoren në fusha të ndryshme sikurse në paketim, në ndërtim dhe në elektronikë. Plastika prodhohet përmes polimerizimit dhe mund të reciklohet per të kontribuar në mbrojtjen e ambientit. Plastika e cila dërrmohet në mënyre jo të duhur, mund të ketë pasoja të dëmshme në ambient, sidomos në oqeane. Studimet fokusohen në zgjidhje sikur biodegradimi, per t’i zgjidhur këto lloj sfidash.

Termi “plastikë” shpesh përdoret krahë per krahë me “plastikë”. Në fakt, nuk ka ndonjë dallim teknik në mes këtyre dy terminologjive. Që të dyja u referohen polimereve sintentike të cilat prodhohen gjatë polimerizimit. Megjithatë, “plastika” dita ditës përdoret më shpesh në të folur, ndërsa “plastika” përdoret më shpesh në kontekst shkencor apo teknik. Në fund të fundit, që të dyja parqesin të njejtin material. 

Plastika përpunohet duke përdorur metoda të tilla si formimi me injeksion, nxjerrja, derdhja me fryrje, formimi me ngjeshje dhe përpunimi me CNC. Formimi me injeksion përfshin injektimin e plastikës së shkrirë në një kallëp, ndërsa nxjerrja krijon profile të vazhdueshme si tubat. Formimi me fryrje përdoret për pjesët e zbrazëta si shishet, dhe formimi me ngjeshje për pjesët e ngurta. Përpunimi me CNC mundëson formësimin e saktë të pjesëve plastike bazuar në dizajne dixhitale.

Gjatë përbërjes së plastikës, është e rëndësishme të kontrollojmë nivelin e temperaturës për t’ju shmangur shkrirjes dhe deformimit. Shpejtësia e duhur, shkalla e ushqimit dhe përzgjedhja e mjeteve janë te domosdoshme për rezultate precize dhe të pastra. Ftohja e përshtatshme dhe largimi efektiv i çipit  kontribojnë në përmirësimin e cilësise të sipërfaqes. Masa paraprake të sigurta duhet të mirren qe të parandalohen lëndime. 

Gjatë përpunimit mekanik të prerjes së plastikës, përfshirë proceset CNC, disa aspekte kryesore duhet të mirren ne konsideratë. Eshtë e domosdoshme që të zgjidhen materialet e duhura të cilat u përshtaten tipareve specifike të plastikes. Përzgjedhja e mjeteve dhe kushteve të prerjes, të përshtatura për materialin e plastikës ne fjalë. Për më tepër, masa adekuate të ftohjes dhe largimit efektiv të çipit, janë të nevojshme per të parandaluar deformime dhe për të përforcuar cilesinë e sipërfaqes. Masat e përkujdesjes duhet të favorizohen për të krijuar një ambinet të sigurtë të punës.