Pjesët Industriale

Kanalet e ujit për kullën e ftohjes

Mbulesa për teknologjin bujqësore

Mbulesë për startuesin elektrik
Kapak për mbulesën e makinës
Mbulesë solariumi
Mbulesë për karrocën e valixheve

Mbulimi i larjes së ajrit

Mbulesë kompresori
Mbulimi i larjes së ajrit
Izolim elektrik
Mbulesë për teknologjinë bujqësore
Tehët e helikës së ujërave të zeza

Produkt

Produkt

Mbulesë e startuesit

Elementi mbulues për pastruesin e ajrit

Mbulesa e kompresorit

Izolimi elektrik

Mbulesa për pajisje mjekësore

Kapak për mbulesën e makinës

Lapat e helikës së ujërave të zeza