Kërkim dhe Zhvillim

Për të qëndruar aktual në botën e plastikës së përforcuar me fibra, ne investojmë shumë kohë dhe përpjekje në kërkime dhe zhvillim. Ne shqyrtojmë kombinimet e reja të fibrave dhe rrëshirës për të përcaktuar karakteristikat e tyre dhe për të analizuar të gjithë përbërësit që kemi.
Për këtë qëllim, ne punojmë ngushtë me institutet kërkimore dhe testuese, si dhe me universitete, kolegje dhe kolegje teknike për të siguruar që njohuritë tona të mbahen gjithmonë të përditësuara. Procesi ynë i të mësuarit është i vazhdueshëm: me çdo sistem ose Produkt të ri fibër apo rrëshirë, hapen gjithnjë mundësi te reja.​
Kjo është arsyeja pse ne ndjekim vazhdimisht zhvillimet më të fundit në mënyrë që të marrim njohuri të vlefshme të ekspertëve. Për të pasur një bazë të qëndrueshme të njohurive të produktit në dispozicion, ne i kemi komponentët tanë të testuar sipas standardeve dhe normave më të fundit. Prandaj, ne gjithmonë mund të garantojmë që materialet e produkteve tona plotësojnë standardet më të larta.​