Ndërtimi dhe llogaritja​

Ekspertiza jonë në fushën e konsulencës bazohet në përvojën tonë shumëvjeçare dhe synimi ynë është që gjithmonë të gjejmë zgjidhjen më efikase dhe më të përshtatshme për ju. Arritja e kësaj kërkon jo vetëm një koncept të sofistikuar, por edhe shumë punë të detajuar. Inxhinierët tanë punojnë me softuer CAD dhe mjetet e projektimit për të krijuar një model të detajuar tredimensional të komponentit tuaj. Nëse tashmë na keni dhënë një model, ne do ta kontrollojmë atë tërësisht dhe, nëse është e nevojshme, do të bëjmë sugjerime se si mund të dizajnohet komponenti që të jetë në përputhje me prodhimin sa me efikas.​

Një model CAD i prodhuar në mënyrë të pastër dhe i plotë i komponentit është kërkesa bazë për shumë procese të mëvonshme – për shembull dizajni i veglave, programimi CAM, përpunimi CNC ose koncepti i transportit – në mënyrë që të krijohet një produkt me cilësi të lartë. Prandaj, ne i kushtojmë rëndësi të madhe faktit që modeli ynë CAD përmban saktësisht çdo detaj të dizajnit dhe në këtë mënyrë plotëson kërkesat e procesit përkatës të prodhimit. Ne ofrojmë këshilla të synuara për të gjetur teknologjinë ideale të prodhimit dhe raportin më të mirë kosto/përfitim për komponentin tuaj. Ekipi ynë është në anën tuaj në përzgjedhjen e materialeve dhe proceseve të përshtatshme. Ne marrim përsipër konceptimin, strukturimin dhe planifikimin e projektit tuaj në çdo detaj.​

Shërbimi ynë përfshin një gamë të gjerë detyrash të tilla si përzgjedhja e materialit të duhur, vendosja për një proces të përshtatshëm prodhimi, projektimi teknik, llogaritja dhe dizajni i produktit dhe procesi i prodhimit (seri), vlerësimet me kosto efektive dhe puna e planifikimit. Me ekspertizën tonë, ne mund të sigurojmë që t’ju ofrohen këshillat e nevojshme në një fazë të hershme – në mënyrë që të filloni projektin tuaj me besim të plotë.​.