Zhvillimi i procesit dhe përgatitja e punës​

Për prodhimin e Plastikat e perforcuara me fibra, të cilët janë projektuar sipas kërkesave të projektimit, duhet të kryhet një proces i gjerë dokumentimi sipas specifikimeve tona të brendshme të cilësisë. Në çdo hap të procesit, ne gjithmonë kemi parasysh të gjithë procesin.

Së pari ne identifikojmë të gjithë parametrat përkatës të prodhimit që kërkohen për komponentin. Më pas i shqyrtojmë këto parametra dhe sigurojmë që ato te përputhen me specifikimet e dhëna në përmbledhjen e projektimit. Në këmbim me klientin, këto parametra mund të plotësohen ose zgjerohen gjithashtu. Në hapin tjetër, ne shkruajmë udhëzime të detajuara prodhimi bazuar në informacionin e mbledhur, veçanërisht për komponentin në fjalë. Më pas, me ndihmën e softverit tonë dixhital bejme planifikimit të kapaciteteve dhe Materialeve, ne përgatisim të gjithë komponentët që nevojiten për prodhimin e pjesës. Së fundi, ne e prodhojmë komponentin duke përdorur teknologji të avancuara të prodhimit përpara se ta testojmë përfundimisht dhe ta lëshojmë për prodhim serik.