Plastika - materiali më i larmishëm në botë

Duke kombinuar me mjeshtëri fibër qelqi ose karboni me një nga sistemet e shumta të rrëshirës së ndryshme, krijohet materiali FRP (plastika e përforcuar me fibra), i përshtatur për kërkesat tuaja. Duke kombinuar materiale të ndryshme, ne arrijmë një përshtatje të përsosur me kërkesat e përbërësve, qoftë djegshmëri, elasticitet, ngurtësi, fleksibilitet apo reduktim në peshë. Ky material i krijuar rishtazi, i cili i përket grupit të termoset të plastikës, i kalon shumë vetitë e materialeve origjinale. Kur bëhet fjalë për materialet e përbëra të fibrave të lartpërmendura, bëhet një dallim themelor midis dy grupeve të mëdha: