Kufizim i Përgjegjësisë

Kufizim i Përgjegjësisë për Përmbajtjen Tonë

Përmbajtja e faqes tonë të internetit është përgatitur me kujdes dhe
me përgjegjësi maksimale. Megjithatë, nuk mund të garantohet
aktualiteti, plëmbësia dhe saktësia e të gjitha faqeve. Sipas § 7
Paragrafi 1 i TMG, ne si ofrues të shërbimit jemi përgjegjës për
përmbajtjen tonë në këto faqe, sipas ligjeve të përgjithshme.
Megjithatë, sipas § 8 deri te § 10 të TMG, ne nuk kemi obligim të
monitorojmë informacionet të dërguara ose të ruajtura nga të tjerët.
Në momentin që e dimë për një shkelje të konkrete të ligjit,
përmbajtja e tillë do të largohet menjëherë nga ne. Përgjegjësia për
këtë do të vijë në fuqi vetëm pasi të kemi marrë njohuri për shkeljen.

Kufizim i Përgjegjësisë për Lidhjet Eksterne

Faqja jonë e internetit përmban lidhje (të quajtura “lidhje eksterne”)
të faqeve të internetit të treta. Pasardhësi i informacionit në lidhje
me këto faqe të internetit, nuk mund të marrë përgjegjësi për
përmbajtjen e tyre, pasi nuk kemi ndikim mbi këtë përmbajtje.
Përgjegjësia për përmbajtjen dhe saktësinë e informacionit është
gjithmonë e në dorë të ofruesit të informacionit të faqes të internetit
të lidhur. Në momentin e lidhjes, nuk kishte shkelje të ligjit të
dukshme. Nëse një shkelje e ligjit stërmund të na bëhet e njohur, ne
do të largojmë menjëherë lidhjen e përshtatur.

Drejtësia e Autorit

Përmbajtja dhe punët e publikuara në këtë faqe interneti janë nën
juridiksionin e ligjit të autorit gjerman. Çdo kopjim, ndryshim,
shpërndarje dhe çdo lloj shfrytëzimi jashtë kufijve të ligjit të autorit
kërkon miratimin e paraprak të autorit ose autorit të përkatëm, të
dhënë me shkrim.

Mbrojtja e të dhënave

Duke vizituar faqen tonë të internetit, informacione mbi aksesin (data, ora,
faqja e vizituar) mund të ruhen në server. Ky veprim nuk paraqet vlerësimin
e të dhënave personale (si emër, adresë ose adresë email). Nëse të dhënat
personale mblidhen, kjo bëhet – në mënyrë të mundshme – vetëm me
miratimin e paraprak të përdoruesit të faqes së internetit. Përcjellja e të
dhënave tek të tjerët nuk ndodh pa miratimin e shprehur të përdoruesit.
Ne theksojmë në mënyrë të qartë se transmetimi i të dhënave në internet
(p.sh. me email) mund të ketë boshllëqe të sigurisë. Mbrojtja e plotë e të
dhënave nga qasja e të tretëve nuk është e mundur. Ne nuk mund të
marrim përgjegjësi për dëmet që shkaktohen nga këto boshllëqe të
sigurisë. Përdorimi i të gjitha të dhënave të publikuara nga të tjerët për
qëllime të reklamës kundërshtohet në mënyrë të shprehur. Ne ruajmë të
drejtën për veprime ligjore në rast të pranimit të dërgimeve të papritura të
informacioneve të reklamës, p.sh. email-ave të spam-it.

Quelle / Referencë

Këto shënime juri janë përgatitur në bashkëpunim me ROSE &
PARTNER LLP – Berlin.

Deklarata e Privatësisë për Përdorimin e
Plugin-ve të Facebook (Butoni “Më pelqen”)

Në faqet tona janë integruar plugin-e të rrjetit social Facebook, me qendër në 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SHBA. Plugin-et e Facebook mund ti njihni nga
logotipit e Facebook ose butoni “Më pelqen” (“Like”) në faqen tonë. Një përmbledhje e
plugin-eve të Facebook mund të gjeni këtu:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kur vizitoni faqet tona, një lidhje e drejtë do të krijojë mes shfletuesit tuaj dhe serverit të
Facebook. Kështu, Facebook merr informacionin se keni vizituar faqen tonë me adresën IP
tuaj. Nëse klikoni butonin “Më pelqen” në Facebook ndërsa jeni të kyçur në llogarinë tuaj
në Facebook, mund të lidhni përmbajtjen e faqes sonë me profilin tuaj në Facebook.
Kështu, Facebook mund të lidhë vizitën tuaj në faqet tona me llogarinë tuaj të
përdoruesit. Ne ju njoftojmë se si ofrues të këtyre faqeve nuk kemi njohuri për
përmbajtjen e të dhënave të transmetuara dhe përdorimin e tyre nga Facebook. Për
informacione të mëtejshme rreth kësaj, mund të konsultoni Politikën e Privatësisë së
Facebook në adresën http://de-de.facebook.com/policy.php.

Nëse nuk dëshironi që Facebook të lidhë vizitën tuaj në faqet tona me llogarinë tuaj në
Facebook, ju lutemi të dilni nga llogaria juaj në Facebook.

Deklarata e privatësisë për përdorimin e
Google +1

Mbledhja dhe Ndajja e Informacioneve: Përmes përdorimit të butonit Google +1, mund të ndani
informacione në nivel ndërkombëtar. Përmes butonit Google +1, ju dhe përdoruesit e tjerë merrni
përmbajtje të personalizuar nga Google dhe partnerët tanë. Google ruajt informacionin se keni
dhënë një +1 për një përmbajtje, si dhe informacione mbi faqen që keni parë kur keni klikuar +1. +1
tuaj mund të shfaqen si referenca së bashku me emrin tuaj të profilin dhe foton tuaj në shërbimet e
Google, si p.sh. në rezultatet e kërkimit ose në profilin tuaj të Google, ose në vende të tjera në faqe
të internetit dhe reklama në internet. Google regjistron informacionet rreth aktiviteteve tuaja me
+1 për të përmirësuar shërbimet e Google për ju dhe përdoruesit e tjerë. Për të përdorur butonin
Google +1, ju duhet të keni një profil Google të njohur në nivel ndërkombëtar, të disponueshëm
publikisht, që përfshin të paktën emrin tuaj të zgjedhur për profilin. Ky emër përdoret në të gjitha
shërbimet e Google. Në disa raste, ky emër mund të zëvendësojë një emër tjetër që keni përdorur
kur keni ndarë përmbajtje përmes llogarisë suaj Google. Identiteti i profilin tuaj të Google mund të
shfaqet për përdoruesit që e dinë adresën tuaj email ose kanë informacione identifikuese të tjera
për ju. Përdorimi i informacioneve të mbledhura: Përveç që është shpjeguar më lart, informacionet
që ju jepni përdoren sipas rregullave të privatësisë të Google të vlefshme. Google mund të publikojë
statistika të përgjithshme për aktivitetet +1 të përdoruesve ose ti shpërndajë ato te përdoruesit dhe
partnerët, si publisher, reklamues ose faqe të internetit të lidhura.

Deklarata e privatësisë për përdorimin e
Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analize web të ofruar nga Google Inc. (“Google”).
Google Analytics përdor “cookies”, skedarë të tekstit që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë analizën e
përdorimit të faqes nga ana juaj. Informacionet e prodhuara nga “cookie”-të mbi përdorimin tuaj të kësaj faqeje
interneti zakonisht dërgohen në një server të Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ruhen aty.
Megjithatë, në rastin e aktivizimit të anonimizimit të adresës IP në këtë faqe, adresa juaj IP do të skrtohet më
parë në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera kontraktuese të Marrëveshjes mbi
Hapsirën Ekonomike Evropiane.

Vetëm në raste të veçanta, adresa IP e plotë dërgohet në një server të Google në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe skrtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do të përdorë këto
informacione për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes, për të përgatitur raporte mbi aktivitetet në faqe dhe për
të ofruar shërbime të tjera të lidhura me përdorimin e faqes dhe përdorimin e internetit. Adresa IP e dërguar
nga shfletuesi juaj nëpërmjet Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhënat e tjera të Google.

Ju mund të parandaloni ruajtjen e “cookie”-ve duke konfiguruar ndryshe softuerin e shfletuesit tuaj; megjithatë,
ju njoftojmë se në këtë rast mund të mos keni akses të plotë në të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti. Ju
gjithashtu mund të parandaloni mbledhjen e të dhënave të prodhuara nga “cookie”-të dhe të lidhura me
përdorimin tuaj të faqes, përfshirë adresën tuaj IP, duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit të ofruar
nga Google nën këtë lidhje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Deklarata e Privatësisë për Përdorimin e
Twitter

Në faqet tona janë të përfshira funksionet e shërbimit Twitter, të ofruara nga Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355
Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SHBA. Duke përdorur Twitter dhe funksionin “Re-Tweet”,
faqet e internetit që keni vizituar lidhen me llogarinë tuaj në Twitter dhe bëhen të njohura edhe për
përdoruesit e tjerë. Gjatë kësaj procesi, të dhëna transmetohen edhe tek Twitter.

Ne ju njoftojmë se si ofrues i këtyre faqeve nuk kemi njohuri mbi përmbajtjen e të dhënave të transmetuara
dhe përdorimin e tyre nga Twitter. Për informacione të mëtejshme rreth kësaj, mund të konsultoni Politikën
e Privatësisë së Twitter në adresën http://twitter.com/privacy.

Cilësimet e privatësisë në Twitter mund ti ndryshoni në cilësimet e llogarisë në adresën
http://twitter.com/account/settings.

Referencë

Marrë nga Facebook-Disclaimer i eRecht24

Deklarata e Privatësisë për Google Analytics

Deklarata e Privatësisë për Google +1

Deklarata e Privatësisë për Twitter