​Analiza dhe këshilla e fizibilitetit​

Ekspertiza jonë në fushën e konsulencës bazohet në përvojën tonë shumëvjeçare. Ne ofrojmë këshilla të synuara për të gjetur teknologjinë ideale të prodhimit dhe raportin më të mirë kosto/përfitim për komponentin tuaj. Ekipi ynë është në anën tuaj në përzgjedhjen e materialeve dhe proceseve të përshtatshme. Ne marrim përsipër konceptimin, strukturimin dhe planifikimin e projektit tuaj në çdo detaj.

Shërbimi ynë përfshin një gamë të gjerë detyrash të tilla si përzgjedhja e materialit të duhur, vendosja për një proces të përshtatshëm prodhimi, projektimi teknik, llogaritja dhe dizajni i produktit dhe procesi i prodhimit (seri), vlerësimet me kosto efektive dhe puna e planifikimit. Me ekspertizën tonë, ne mund të sigurojmë që t’ju ofrohen këshillat e nevojshme në një fazë të hershme – në mënyrë që të filloni projektin tuaj me besim të plotë.