Laminimi me dorë​

Metoda më e vjetër dhe më e thjeshtë e prodhimit të plastikës së përforcuar me fibra është laminimi me dorë. Procesi i laminimit me dorë mundëson një shkallë të lartë fleksibiliteti gjatë projektimit të gjeometrive më komplekse dhe përdorimit të fibrave të ndryshme dhe materialeve përforcuese. Për sa i përket madhësisë së komponentit, pothuajse nuk ka kufizime. Për më tepër, kosto relativisht të ulëta investimi shoqërohen me këtë metodë. Përveç trashësive të ndryshme të murit brenda një komponenti, janë gjithashtu të mundshme prerjet me forma të ndara. Është veçanërisht i përshtatshëm për seri të vogla ose prototipe.

Laminimi me dorë fillon me futjen manuale të produkteve gjysëm të gatshme të fibrave në një kallëp. Këto janë të ngopura me një rrëshirë. Ajri dhe rrëshira e tepërt hiqen më pas duke shtypur me një rollne. Ky proces përsëritet derisa të arrihet trashësia e dëshiruar e shtresës. Pasi të jenë vendosur të gjitha shtresat ngurtësohet përmes reagimit të rrëshirës me ngurtësuesin.