Sigurimi i Cilësisë​

Ne i kushtojmë rëndësi të madhe cilësisë së matshme dhe zbatimit të besueshëm të procesit. Ne kontrollojmë vazhdimisht faktorët vendimtarë, që nga blerja e materialit deri tek shpërndarja e produktit, duke përdorur metoda moderne të testimit. Shërbimet tona përfshijnë përcaktimin e kritereve të cilësisë, matjen dhe verifikimin, dokumentacionin dhe gjurmueshmërinë e plotë të mbështetur nga sistemi ERP. Auditimet e brendshme të rregullta sigurojnë nivelin tonë konstant të cilësisë. E gjithë kjo kontribuon në ofrimin e produkteve cilësore për klientët tanë.

Kërkimi ynë për përmirësim të vazhdueshëm është thelbësor për ruajtjen dhe rritjen e standardeve tona të cilësisë së lartë. Kjo nënvizohet nga certifikatat tona të shumta: Ne jemi certifikuar nga sipas ISO 9001 dhe jemi furnizues Q1 për Deutsche Bahn. Përveç kësaj, ne jemi të çertifikuar si kompani e specializuar ngjitëse në përputhje me DIN 6701 për bashkimin e punimeve në komponentët të automjeteve hekurudhore.​