Sigurimi i Cilësisë​: Për Standardet më të Larta

Cilësia e matshme, si dhe proceset dhe procedurat e siguruara kanë prioritetin më të lartë në Connova Group. Ne përcaktojmë dhe kontrollojmë vazhdimisht të gjithë parametrat e rëndësishëm: nga blerja e materialit, përmes të gjitha proceseve të brendshme të prodhimit, deri te dorëzimi i produkteve përfundimtare.

Ne kontrollojmë dhe dokumentojmë produktet tona duke përdorur pajisjet dhe metodat më moderne të testimit dhe sipas standardeve më të larta. Me kërkesë të klientit, ne konfirmojmë rezultatet me një certifikatë konformiteti (CoC).

Shërbimet Tona Përfshijnë

 • Përkufizimi i karakteristikave të cilësisë
 • Matja dhe testimi
 • Dokumentacionet
 • Certifikata e konformitetit me ISO 17025
 • Gjurmueshmëri e plotë (e mbështetur nga ERP)
 • Mostra fillestare specifike për industrinë
 • Staf i mirë-trajnuar testues, trajnim i vazhdueshëm i mëtejshëm
 • Kryerja e auditimeve të brendshme të rregullta
 • Sigurimi dhe vërtetimi i specifikimeve të dakorduara të QS
 • Sistemi i menaxhimit të cilësisë (sistemi QM)
 • Për procese të rregulluara dhe të sigurta

Si një kompani moderne, ne i kemi përshkruar proceset dhe procedurat tona në detaje dhe i kemi standardizuar ato kudo që është e mundur. Kemi vite që plotësojmë të gjitha kërkesat e ISO 9001 si dhe kërkesat më të larta të EN9100 për industrinë e hapësirës ajrore.

QM Çertifikatat

Vendndodhja e Grupit Rexhi në Shqipëri dhe Gjermani kanë këto certifikata të menaxhimit të cilësisë:
ISO 9001:2015, DIN 6701-2, Furnizuesi/Furnizuesi Q1 DB AG dhe EN 15085-2

ISO 9001:2015

Pas prezantimit të një sistemi të menaxhimit të cilësisë në përputhje me ISO 9001, certifikimi i parë nga TÜV Rheinland pasoi në 2007.

DIN 6701-2

Ashtu si saldimi, lidhja gjithashtu i nënshtrohet kërkesave veçanërisht të larta. Ne jemi në gjendje të kryejmë lidhjen e klasës A2 në pjesët e automjeteve hekurudhore.

Q1 Lieferant/Supplier DB

Pas ekzaminimit të plotë të kompanisë sonë dhe auditimeve përkatëse, ne kemi qenë një furnizues i kualifikuar i Deutsche Bahn AG që nga viti 2008.

EN 15085-2

Ne gjithashtu kemi certifikatën e saldimit sipas EN 15085-2 dhe për këtë arsye mund të plotësojmë kërkesat për komponentët e salduar për mjetet hekurudhore.

100 % Qualifiziert, 100 % Zertifiziert

FAQs

Tek REXHI, kualiteti në plastikë, sigurohet përmes përzgjedhjeve të kujdesshme të materialeve të kualitetit të lartë, proceseve precize të prodhimit, menaxhim të kujdesshëm dhe konsistent të përbërjes së kualitetit, përmirësim të vazhdueshëm nga komentetet e klineteve tanë, respektimin e çertifikatave dhe standardeve.

Tek REXHI, cilësia e vëzhguar dhe proceset e sigurta luajnë një rol të madh. Ne në vazhdimësi i rishikojmë të gjitha parametrat kyçe, duke filluar nga sigurimi i materialit gjatë të gjitha proceseve të prodhimit të mbrendshëm deri në dorëzimin final të produkteve. Produktet tona kontrollohen dhe dokumentohen përmes metodës “state of the art” që do të thotë implementimi i teknikave më moderne paralelisht me zbatimin e standardeve të larta. Sipas porosisë, ne sjellim rezultate bashkarisht me Çertifikatën e Konformitetit (Coc).

Tek Rexhi, ka qasje të ndryshme për sigurimin e cilësisë në mënyrë që produktet e tyre të përmbushin standardet më të larta. Ne kemi procedura të brendshme që sigurojnë përputhje me standardet e brendshme të cilësisë dhe i nënshtrohen inspektimeve dhe certifikimeve të jashtme nga organizata ose autoritete të pavarura. Kontrolli i cilësisë dhe dokumentacioni kryhen duke përdorur pajisjet dhe metodat më të fundit të testimit, me rezultate të konfirmuara me një Certifikatë Konformiteti sipas kërkesës. Rexhi ka edhe një sistem të menaxhimit të cilësisë që siguron që të gjitha proceset të përshkruhen dhe të standardizohen plotësisht, dhe ka vite që plotëson të gjitha kërkesat e ISO 9001 dhe EN9100 për industrinë e hapësirës ajrore.

sigurimin e cilësisë, merren masa për të siguruar që produktet ose shërbimet përmbushin standardet e cilësisë. Kjo përfshin standardet e planifikimit, kontrollin dhe vëzhgimin  e proceseve, marrjen e veprimeve korrigjuese në rast devijimesh, dokumentimin e rezultateve, ofrimin e trajnimit të punonjësve, marrjen në konsideratë të reagimeve të klientëve dhe përmirësimin e vazhdueshëm të standardeve dhe procedurave të cilësisë. Në fund të fundit, qëllimi i sigurimit të cilësisë është të sigurojë cilësi të lartë të produktit dhe kënaqësinë e klientit.

Faktorë të ndryshëm kontribuojnë në sigurimin e cilësisë, duke përfshirë standardet dhe specifikimet e qarta të cilësisë, kontrollet efektive të cilësisë dhe procedurat e vëzhgimit, personelin e trajnuar të cilët kuptojnë kërkesat e cilësisë, përmirësimin e vazhdueshëm të bazuar në reagime dhe të dhëna, dhe komunikim transparent si brenda, poashtu me klientët në lidhje me çështjet e cilësisë dhe përmirësimeve.