Përpunimi i Komponenteve ​

Komponentët e përforcuar me fibra kanë një strukturë dhe sjellje krejtësisht ndryshe nga Metalet, kështu që kërkohen parametra dhe mjete prerëse krejtësisht të ndryshme. Me përvojë te mjaftueshme në përpunimin e Komponenteve, Rexhi SHPK​ ofron rezultate të klasit të parë në përpunimin e Plastikave të përforcuara me fibra, duke përfshirë prerje të sakta, hapje te sakta dhe sipërfaqe te lëmuara.​   Rexhi SHPK​ posedon kapacitet të mjaftueshëm për të përpunuar Komponentet e plastikes me saktësinë më të lartë duke përdorur sistemin tonë CNC (prodhuesi: EiMa, përshkon shtigjet: përafërsisht 5 x 3 x 1 m). Objekti ynë na lejon të prodhojmë pjesë komplekse me shpejtesi dhe efikasitet, duke rezultuar në kursim të kohës dhe rritje të produktivitetit. Përveç kësaj, duke përdorur sistemin tonë CNC, ne mund të arrijmë riprodhueshmëri më të madhe, që do të thotë se ne mund të garantojmë gjithmonë cilësi dhe saktësi të vazhdueshme. Me pak fjalë, aftësia jonë për makineri CNC për plastikë të përforcuar me fibra na lejon të ofrojmë realizim te puneve me cilesi te lart, të sakta dhe të qëndrueshme që plotësojnë kërkesat e nevojave të klientëve tanë.​