Konstruksion i çatisë për sistemin e kondensimit të kripës

Kërkesat e veçanta të këtij projekti, një konstruksioni i çatisë për një sistem të kondensimit të kripës, na paraqitën sfida të mëdha, pasi elementët për procesin Light-RTM kishin dimensione të jashtëzakonshme, me gjatësi 4 metra dhe dendësi 125 mm. Megjithatë, ne kemi arritur të përfundojmë këtë projekt në një kohë rekord të vetëm 3 muaj.

Një sfidë shtesë ishte përcaktimi i konstruksionit të çatisë për përdorim në Lindjen e Mesme. Këtu duhet të siguronim që konstruksioni të rezistonte jo vetëm ndaj ndikimit të kimikateve brenda instalacionit, por edhe të mund të përballonte kushtet ekstreme të motit në këtë rajon. Kjo kërkoi një kujdes të veçantë për materiale të cilat do të ishin të qëndrueshme ndaj këtyre sfidave të veçanta dhe të ofronin sigurinë dhe performancën e nevojshme për këtë aplikacion të veçantë në Lindjen e Mesme. Ekspertiza jonë në prodhimin e materialeve të plastikës të përforcuara me fibra dhe angazhimi ynë për zgjidhje inovative na ka lejuar të përballojmë këto sfida dhe të ofrojmë një produkt të cilësisë së lartë.

Previous slide
Next slide
Dachkonstruktion01 - Rexhi
Dachkonstruktion02 - Rexhi
Dachkonstruktion03 - Rexhi
Dachkonstruktion04 - Rexhi