Kapakë parafangos për Bruksel

Në jemi krenarë që jemi të përfshirë në prodhimin e platformave të platformës për tramvajin e Brukselit. Këta komponentë të jashtëm janë një sfidë e veçantë, pasi duhej të plotësonin kërkesa të larta për sa i përket qëndrueshmërisë, rezistencës ndaj motit dhe qëndrueshmërisë. Falë përvojës sonë shumëvjeçare në prodhimin e plastikës së përforcuar me fibra dhe ekspertizës sonë në prodhimin e komponentëve të jashtëm, ne ishim në gjendje të përmbushnim kërkesat e klientëve tanë dhe të ofrojmë një produkt përfundimtar me cilësi të lartë. Mbajtësit tanë të platformës janë të fortë, të besueshëm dhe ofrojnë mbrojtje të besueshme për tramvajin dhe pasagjerët e tij. Ne jemi të përkushtuar t’u ofrojmë klientëve tanë zgjidhjet më inovative në prodhimin e plastikës së përforcuar me fibra dhe jemi në krah të tyre nga planifikimi deri në zbatimin e projekteve të tyre.

Ne jemi krenarë që komponentët tanë janë në përdorim në shumë qytete në mbarë botën, duke ndihmuar në përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së transportit publik.

Previous slide
Next slide
Schurzenklappe01 - Rexhi
Schurzenklappe02 - Rexhi
Schurzenklappe03 - Rexhi